Drahuša Lányi
Monika Mitášová
Jaroslava Dobríková
Eva Ploczeková Lazuri
| 0903 453 445
Dorota Sadovská

Sára Pernecká
Ľudmila Holíková
Jana Šabíková-Farmanová
Patrik Illo
Peter Strassner
|
0905 231 243
Róbert Makar |
0903 440 809

Dobrý večer,
vítame vás všetkých na otvorení novej bratislavskej galérie ŽIVA, ktorá chce do budúcnosti predstavovať tvorbu najmladších profesionálnych výtvarníčok a výtvarníkov.
Otvárame výstavu na Valentína na tému "Valentínsky dar"
Darovania sú rôzne, sú dlho dopredu pripravované alebo mimovo
ľné, ale valentínsky dar je senzualitou, dostávaš dar, dotýkaš sa toho, čoho sa pred chvíľou ešte dotýkal niekto s úmyslom dar dávať, dotykom daru nás spája ďalšia pokožka. Darujem X-ovi alebo X-ke šatku a on či ona ju nosí, dáva mi fakt nosenia šatky a zároveň tak o šatke rozpráva.
Akáko
ľvek etická čistota chce ale oddeliť dar od dotyku, od ruky, ktorá ho darovala. Dar u nás prenesie ten dotyk, zašpiní nás dotykom iného, podobá sa do istej miery zvláštnemu svetu, nie je nutný, nie je bezpodmienečne potrebný, je médiom našich vysnívaných senzualít.
Dnes tu nájdete takýchto darov hne
ď niekoľko, ešte nedávno sa ich dotýkali výtvarníci - nechajte sa dotknúť, miestami zašpiniť, zamazať si svoj pohľad pohľadom iným.
Ešte raz vás vítame v Galérii
ŽIVA a dúfame, že zostanete s galériou spriaznení.

Monika Mitášová, 14.2.1997

hudba k vernisáži: Laktibrada

< úvod

< výstavy BA

< výstavy ZV